Kick-off, workshops & uddannelser

Formålet med et fælles kick-off seminar og løbende workshops er at sikre en fælles forståelse for programformål, rammer, roller og ansvar. Det sikre at både mentorer og mentees får optimalt udbytte af programmet samt giver mulighed for netværksdannelse blandt deltagerne.

Manglen på introduktion og uddannelse er en væsentlig årsag til, at mange mentorprogrammer ikke bliver den ønskede succes, fordi det mister momentum, når deltagerne mister deres motivation pga. usikkerhed, uklarhed og manglende forståelse for, hvad der forventes af dem.

 

Gennem introduktion og uddannelse sikres, at deltagerne – både mentorer og mentees – får afklaret deres forventninger til hinanden og til programmet samt afstemt deres forståelse af rollerne. En god fælles introduktion til mentorskabet og mentorprogrammet er et afgørende væsentligt fundament for programmets succes.

 

Ligeledes er løbende mentor/mentee-workshops med til at sikre fremdrift, følge op på deltagernes læring og udvikling samt give deltagerne ny inspiration og nye værktøjer undervejs i mentorprogrammet.

 

Vi tilbyder følgende mentoring aktiviteter

Mentoruddannelse
Vores specialdesignet 2-dages mentoruddannelse giver optimal forståelse og indsigt i mentorskabets definitioner, roller og ansvar samt træning i mentorrollens indhold og teknikker – f.eks. træning af dialogen, feedback og videndeling af færdigheder der er nødvendige for mentoring. Mentorrollen er distinkt fra lederrollen og indeholder unikke elementer, som det er vigtigt at forstå og træne for at udføre rollen bedst muligt. Mentoruddannelsen er bygget op omkring konceptet ”Mentors Mange Roller” som består af 10 situationsbestemte roller. Uddannelsen indeholder præsentation af teori, modeller, teknikker og værktøjer.

 

Vi tilbyder også uddannelsen som en åben uddannelse – læs mere her.

 

Kick-off seminar
Et fælles kick-off seminar skaber en god energi og påvirker alles motivation positivt, således at programmet sættes godt og stærkt i gang. Vi tilbyder skræddersyede kick-off seminarer som søger for at alle deltagere får en fælles introduktion til mentorprogrammet med formål, indhold, roller og rammer, samt en forståelse for mentorskabets fundament.

Deltagerne får anledning til at møde deres mentor/mentee for første gang, til at møde alle de øvrige deltagere og danne netværk samt igennem Mentor+Spillet bl.a. afprøvet samtaleøvelser.

 

 

 

Mentor/mentee-workshops
Vi tilbyder skræddersyede workshops, som tilpasses jeres mentorprogram og mentorernes og mentees opgaver og udfordringer i netop dette mentorprogram. Det kan f.eks. handle om diversitet i forhold til kultur og nationalitet, det kan handle om organisationskultur, det kan handle om karriere-udvikling m.m.
Vi sikrer, at der er sammenhæng mellem indholdet i de forskellige workshops, således at mentorerne og mentees oplever, at deres mentor/mentee-kompetencer skærpes samt at de får nye indsigter, ny inspiration og nye værktøj, som kan øge kvaliteten i deres mentor/ mentee-samarbejde.

Mentor Master Class
Vores Mentor Master Classes – virtuelle eller face2face workshops – for fortsat støtte og uddannelse af mentorer, der giver mentorerne mulighed for at reflektere over deres praksis, modtage nye relevante værktøjer og emner til brug i deres samtaler med mentee, tage deres læring fra mentorrollen med ind i deres daglige arbejde, og at opbygge et stærkt netværk af mentorer i organisationen.

 

Afsluttende workshop for mentorer og mentees
Denne workshop evaluerer læringsfasen set fra mentor og mentees synspunkt, fejrer resultatet, sikrer en solid og konstruktiv afslutning på programmet for de enkelte mentor/mentee-par, samt sikre overgangen fra formelle til uformelle netværk. Læs mere om Mentor+Undersøgelsen som kan bruges til at understøtte den afsluttende workshop.

mag_20120328_145

Foto: Henrik Petit

mentoring
KMP+ House of Mentoring

Tilmeld Nyhedsmail

Du modtager nyheder inden for mentoring, talent- og ledelsesudvikling. Samt holder dig opdateret på kommende kurser og events.

Du modtager samtidig første kapitel af bogen “Mentor+Guiden” 

Print Friendly, PDF & Email
Please fill all widget settings!