Matchning

Kan en algoritme lave det perfekte mentor/mentee-match?

Kan en algoritme lave det perfekte mentor/mentee-match?

Af Pia Prip Hansen

 

 

Det rigtige match mellem mentor og mentee er afgørende for mentorrelationen og dermed et væsentligt parameter i at skabe et succesfuldt mentorforløb. Formålet med matchning af mentor og mentee er at skabe de bedst mulige betingelser for læring for begge parter. De fleste støder på konceptet mentoring igennem deres virksomheds eget mentorprogram, hvor matchningsprocessen varetages af programledelsen.

 

 

Men mange indgår også i såkaldte uformelle mentor/mentee-relationer uden for virksomheden, og her er det ofte en mentee, som søger en mentor. Dette stiller krav til både mentor og mentee i forhold til at afklare formålet med relationen, og ifølge Kirsten M. Poulsen, direktør & partner, KMP+ House of Mentoring (1) kan mentor passende stille mentee følgende spørgsmål:

  • Hvorfor er det præcist mig, du ønsker som mentor?
  • Hvad ønsker du at lære af mig?
  • Hvad forestiller du dig, at jeg skal gøre, for at du kan lære det?

Det gør det muligt for mentor at afklare, hvilke hensigter mentee har, undgå at mentee blot ønsker at kopiere mentors kompetencer, samt sikre, at mentor har den nødvendige erfaring som mentee efterspørger.


Krævende udvælgelsesproces
Processen med at finde den rette mentor selv kan være en krævende proces, hvor mentee må grave dybt i eget netværk samt have mod til at kontakte en kommende mentor. Samtidig kan det også være svært at springe ud som mentor, hvis man selv synes, man sidder med en enorm viden og erfaring, som man gerne vil give videre.

Fordelene ved, at mentor og mente selv vælger deres match er, at det kan være med til at skabe større ejerskab og engagement samt større psykologisk tryghed i den nye relation, fordi man aktivt selv har valgt sit match. Men der er også risiko for, at parterne vælger hinanden ud fra deres antagelser om hinanden og på baggrund af lighed og komfort fremfor mangfoldighed og udfordring. Der er en tendens til, at man søger hen til en mentor, som man er komfortabel med, og det er ofte en person, som ligner en selv – altså med stor sandsynlighed en ringere mulighed for læring.


Rådgivning eller mentoring?
Specielt for personer med begrænset netværk eller hvis man synes det er for grænseoverskridende at kontakte et vildt fremmed menneske, kan det at finde en mentor eller mentee være en vanskelig og uoverkommelig proces. Et af de medier som rigtig mange vælger at bruge er LinkedIn, hvor man nemt kan komme i kontakt med potentielle relationer samt lave en søgning via sit netværk. Denne form for aktivitet er noget LinkedIn har bidt mærke i, og de har testet en ny service, som skal gøre det muligt for deres brugere at blive matchet med en mentor eller mentee. Processen minder meget om datingapp’en Tinder, hvor man først tilkendegiver sine præferencer, hvorefter LinkedIns matchningsalgoritme udarbejder en liste over mulige matchforslag. Endelig indikerer begge parter, om man er interesseret eller ej.

Ifølge LinkedIn så skal den nye mentorservice ses som en såkaldt ”quick question” request i modsætning til en længerevarende relation, som et mentorforløb normalt anses som (2). Der er altså tale om en funktion, hvor man har mulighed for at udvælge interessante personer, man kunne tænke sig at få et godt karriereråd af, for eksempel én fra en specifik branche eller én som besidder nogle konkrete faglige kompetencer.


Udvanding af begrebet ”mentoring”
Det kan diskuteres om en algoritme og en udvælgelsesproces, som hovedsageligt bygger på den anden persons profilbillede, jobtitel og rådgivningspræferencer, ikke bare bliver den ”hurtige” og ”attraktive” løsning, hvor man bl.a. risikerer misbrug af mentors gode vilje og følelsen af at blive fravalgt i stedet for tilvalgt. Der er risiko for udvanding af mentoringbegrebet, da mange af de essentielle elementer ved mentoring, så som tryghed, tillid og respekt, er tvivlsomme og det i princippet kun er rådgiverrollen, der er tilbage. Lise Krogh Løvschal, Seniorkonsulent & Partner, udtaler: ”Der er risiko for, at man mister den sparring og dialog, som er essentiel mellem mentor og mentee.”
At gøre mentoring digitalt er utvivlsomt noget som vi kommer til at se mere og mere til, spørgsmålet er bare, hvordan man stadig sikrer at bevare de essentielle elementer ved mentoring og derved kvaliteten.

 

Læs mere om matchning af mentor og mentee – 5 gode råd til matchningsprocessen

 

Kilder:

  1. Poulsen, Kirsten M. (2008), Mentor+Guiden – om mentorskab og en-til-en relationer, KMP+Forlag
  2. Fastcompany, 11.07.2017, Lydia Dishman – https://www.fastcompany.com/40438926/linkedin-is-testing-a-new-feature-that-matches-you-with-a-mentor

 

Copyright © KMP+ House of Mentoring

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Matchning
Please fill all widget settings!