Monthly Archives: august 2017

 

5 gode råd til matchningsprocessen

Af Vanessa Wolter     Hos KMP+ House of Mentoring definerer vi mentoring som en gensidig læringsproces, hvor både mentor og mentee lærer gennem deres indbyrdes samarbejde. Et succesfuldt samarbejde kræver imidlertid det rigtige match mellem mentor og mentee, og her kommer den vigtige matchningsproces ind i billedet. For hvad er et godt match?  …
Posted in Matchning

Kan en algoritme lave det perfekte mentor/mentee-match?

Af Pia Prip Hansen     Det rigtige match mellem mentor og mentee er afgørende for mentorrelationen og dermed et væsentligt parameter i at skabe et succesfuldt mentorforløb. Formålet med matchning af mentor og mentee er at skabe de bedst mulige betingelser for læring for begge parter. De fleste støder på konceptet mentoring igennem deres…
Posted in Matchning
Please fill all widget settings!